Donar d'alta el teu establiment

Una plataforma en línia per apropar la teva oferta comercial als ciutadans!

L’ AppM7 de seguretat ciutadana és un entorn molt segur per a la transferència d'informació i que ofereix servei, les 24 hores, a més de 100.000 usuaris, ciutadans i professionals. Posem tot aquest potencial, de manera gratuïta, per a contribuir a ajudar en una ràpida recuperació econòmica.
Per a utilitzar aquesta plataforma, heu d'estar correctament registrats en l’app de seguretat ciutadana. En aquest cas, el registre és fonamental per a evitar que la informació que es comuniqui a la ciutadania sigui fraudulenta.

Recordeu que aquesta plataforma custòdia la vostra informació exclusivament per seguretat. No es transfereixen aquestes dades a tercers.

Ompliu el formulari amb les dades sol·licitades perquè els ciutadans tinguin aquesta informació i puguin contribuir amb les seves compres en el comerç de proximitat.

Aquestes dades són les que apareixeran en el llistat públic d’oferta de productes i serveis.

Per evitar el frau intencionat o el ciberfrau i garantir la vostra identitat, heu de estar donats d’alta en la Base de Dades de Seguretat Ciutadana i Urbana amb el mínim de dades obligatòries a través de les vostres apps gratuïtes: www.appM7.com per a dispositius mòbil o aplicacions escriptoris PC ja instal·lades (o que podeu instal·lar) que identifiquen als establiments en la xarxa de seguretat mitjançant un vinil a la entrada de l’establiment.

Els establiments o persones físiques que ja estan donats d’alta, no han de fer més que omplir les dades que figuren a continuació.

Una vegada garantida la vostra identitat, l’ informació de la vostra activitat o servei es farà publica per a tota la ciutadania local, tota la xarxa d’usuaris del Sistema M7 (més de 100.000 usuaris) i, si els ciutadans comparteixen aquesta informació, de manera segura, per tota la xarxa Internet.

Arrossega el marcador fins la direcció del teu establiment